Hvem er vi

I dag er det mange utfordringer som barn møter i samfunnet, og i noen tilfeller er det behov for at barna er i en annen bosituasjon enn med sin biologiske familie. Andre ganger er dette også en nødvendighet i tilfeller hvor den biologiske familien ikke er tilgjengelig.


Cura Kompetanse er en ideell aktør, og bidragsyter til stat og kommune slik at vi kan hjelpe noen av barna og ungdommen som har behov for det.