Fosterhjem/Beredskapshjem/Familiehjem

Er du/dere i en situasjon som gir muligheten til å hjelpe barn og unge som har behov for det.

Kontakt oss gjerne om du eller dere synes dette kan virke interessant og spennende.

Cura har rutiner i forhold til formalia, sosial rapport, kursing og oppfølging av det enkelte fosterhjemmet, beredskapshjemmet eller familiehjemmet. Endelig godkjenning av hjemmet gjøres av Bufetat eller den enkelte kommune.

Kontakt oss for mer informasjon : post@curakompetanse.no